„РАХИМИ” ЕООД изготвя индивидуални интериорни решени за Вашия дом, офис, холтел, заведения и др.
Предлагаме Ви цялостно обзавеждане, вътрешен дизайн с индувидуални дизайнерски мебели специално проектирани за Вас и Вашите нужди.
За да можем да изпълним всички Ваши желания за Вашият дом, офис, заведения или хотел нашият екип ще Ви предложи дизайнерски проектни решения:
Интериорният дизайн е преди всичко организация на определено пространството, като целта е то да се оползотвори ефективно и да отговаря на вашите специфични изисквания за начин на живеене, работа, почивка, забавление и т.н.

Нашата продуктивност, удобство, организация на работата, условия на почивка и в крайна сметка качеството ни на живот зависят от ефективното и правилно решаване на пространствените задачи в интериора. Затова ние вярваме, че интерироният дизайн повишава качеството на живот

Eтапите при проецеса на проектиране:

Eтап 1: Идеен проект

На база разговорите, които провеждаме с клиента преди да започнем да проектираме създаваме задание на проекта, което е основата на идейния проект. Той представлява първоначалната идея за вашия интериор. На негова база след това се развива самия проект. Представя се чрез визуализации на всяко помещение и аранжировка на целия проект. Идейния проект се обсъжда с клиента и той казва, кои неща остават и кои е нужно да се променят и доразвият.

 

Eтап 2: Промени на идеен проект

Извършват се промени и се доразвиват идеите от идейния проект. На този етап започват да се изчистват елементите, които ще включва интериорния проект.

 • Варианти на разпределение на помещенията и стените
 • Обзавеждане
 • Предложения за покрития на стените, таваните и подовете ( материал, начин на изпълнение и цветове
 • Заснемане
 • 3Д Визуализации

 

Етап 3: Техническа документация

(работен проект)

Третият етап е изготвяне на техническата документация и предаване на проекта. Изтотвянето на документацията започва при финализиране на проекта. Издаваме проекта на електронен и хартиен носител. Тази информация включва: пълна спецификация за материали, цветове, продукти, размери, конструкции, чертежи и т.н., всичко, което е необходимо за реализиране на проекта.

 • Архитектурен чертеж с разпределения на помещенита ( по избран идеен проект)
 • Чертеж електроинсталации
 • Чертеж  Обзавеждане
 • Чертеж строителни промени ( ако има такива)
 • Избор на настилки ( под, стени, таван) материали, осветление, мебели, декорации, мазилки, цветове и всички други аксесоари необходими за завършването на идеалния мечтан проект от Вас

Авторски надзор

Съдържание на авторски надзор:

 • Консултация на място с майсторите или фирмите, които ще извършват реализацията преди стартиране на изпълнението.
 • Консултация с майсторите или фирмите в хода на реализацията при възникване на проблеми, при нужда от допълнителна
  информация или съвети.
 • Авторска проверка на място за проследяване дали реализацията се осъществява по зададената техническа документация.

Управление на целия процес на реализация

Съдържание на цялостна реализация:

 • Остойностяване на реализирането на интериорния проект (включва цени на всички услуги, всички продукти и доставчици)
 •  Цялосто организиране, планиране и контролиране на реализацията на интериорния проект
 • Авторска проверка на място, когато се наложи при реализирането на проекта
 • Технически надзор – контролиране качеството на използваните материали и труда на подизпълнителите

Авторският надзор и Управление на целия процес на реализация не са включени в цената за
интериорен дизайн и се заплащат допълнително.