Един силен екип.


„РАХИМИ” ЕООД работи с екип от високо квалифицирани специалисти, доказали качествата си в практиката. Това са интелигентни, енергични хора, които не се страхуват от промени, следвайки стила на своите мениджъри.

Екипът ни е подготвен да поема отговорност, с цел да постигне възможно най-добрите резултати в своята сфера, следвайки приципите на работа на фирмата. Специализирани знания, ангажираност и познаване на пазара са основните предпоставки за нашия успех.