За успешното изпълнение на проектите, в които участва, РАХИМИ разполага с модерно строително оборудване. Дружеството притежава два мобилни бетонови възли, арматурен двор и кофражно стопанство. Благодарение на богатия си практически опит, развиването на управленските си умения, както и постоянните инвестиции в човешки ресурси и съвременна техника, РАХИМИ постига високи резултати, гарантирайки качествено изпълнение на пълната гама дейности от маркетинг до проектиране, обзавеждане и строителство.